1000 prenumeranter! (2016-04-05)

PKC:s nyhetsbrev har nu passerat 1000 prenumeranter. Passa på att skriva upp dig du också!

PKC:s nyhetsbrev utkommer regelbundet (ungefär en gång i månaden) och är fyllt med palliativ information författad av Peter Strang. Varje nummer har ett särskilt tema, och innehåller också information om när PKC publicerar nya videoföreläsningar, utbildningar etc.