Artikelreferat om granskning av journaler rörande personer med demenssjukdom på vård- och omsorgsboenden (2016-08-10)

Ett nytt artikelreferat av Elisabeth Bergdahl, på temat "Granskning av journaler från professionella på vård och omsorgsboenden som vårdat personer med demenssjukdom nära livets slut – En retrospektiv studie", finns nu tillgängligt för läsning.

Referaten kan hittas i huvudmenyn under Kunskap -> Vetenskapliga artiklar/referat, eller genom att klicka på länken här intill.