Artikelreferat om lyhördhet i palliativ vård (2015-03-08)

Ett nytt artikelreferat av Elisabeth Bergdahl, på temat "Lyhördhet i palliativ vård", finns nu tillgängligt för läsning. Artikeln är ett referat av "Patients’ preferences in palliative care: A systematic mixed studies review", av Tuva Sandsdalen, et al.

Referaten kan hittas i huvudmenyn under Kunskap -> Vetenskapliga artiklar/referat, eller genom att klicka på länken här intill.