Artikelreferat om stöd för att palliativ vård skall erbjudas patienter i primärvården (2016-12-06)

Ett nytt artikelreferat av Erika Berggren, på temat "Stöd för att den palliativa vården ska erbjudas patienter i primärvården", finns nu tillgängligt för läsning.

Referaten kan hittas i huvudmenyn under Kunskap -> Vetenskapliga artiklar/referat, eller genom att klicka på länken här intill.