Begränsad webbutbildningstillgång 16 november

Flertalet av våra webbutbildningar kan vara svåra att nå förmiddagen 16 november 2022. Detta på grund av schemalagt tekniskt underhåll.

Arbetet berör Region Stockholms lärplattform Lärtorget.

Våra webbutbildningar

Publicerad 2022-11-11