C5-kurs för ST-läkare våren 2023

Det är nu möjligt att anmäla sig till våren 2023:s upplaga av heldagsutbildningen i palliativ vård för ST-läkare som vill uppnå målbeskrivningen enligt delmål C5. Kursdatum: 9 februari 2023.

Utbildningen syftar till att ge fördjupad kunskap om palliativ vård inom aktuell specialitet med målet att självständigt kunna identifiera behov av och initiera palliativ vård. Med utgångspunkt från olika patientfall förs samtal och diskussioner och kombineras med kortare fördjupande föreläsningsmoment. Kursintyg på Socialstyrelsens blankett utfärdas.

Utbildningen genomförs digitalt via Microsoft teams.

Publicerad 2022-06-07