Där omvårdnad blir till

En ny avhandling av Bodil Holmberg belyser vård i livets slut på vård- och omsorgsboenden med inriktning mot den kroppsliga omvårdnaden. (2021-08-26)

Lilian Fransson, leg. sjuksköterska och vårdutvecklingsledare vid PKC, har läst avhandlingen. Ta del av hennes referat med titeln ”Jag behöver din hjälp med allt – men låt oss prata om något annat under tiden” nedan.

Publicerad 2021-08-26