Digital föreläsning om ALS-patienter och ASIH (2021-08-25)

En digital föreläsning på temat "Behöver ALS-patienter ASIH?". Föreläsningen är öppen för team som arbetar inom den specialiserade palliativ vården på uppdrag av Region Stockholm.

Några frågor som tas upp är: goda skäl att ansluta ALS-patienter till ASIH, stödbehov, vårdtid, vem gör vad, m.m.

Föreläsare är Maria Ranch Lundin och Lars Åkerberg vid ASIH Stockholm Södra.

Publicerad 2021-08-25