Digital föreläsning om att arbeta med ”Ditt behov av stöd” (CSNAT) (2021-06-16)

Team som arbetar inom den specialiserade palliativ vården på uppdrag av Region Stockholm har nu möjlighet att anmäla sig till en digital föreläsning om att arbeta med CSNAT i mötet med närstående.

Föreläsningen ger en beskrivning av hur vi i vården kan arbeta med ”Ditt behov av stöd”, CSNAT, som är en intervention bestående av ett validerat formulär och en personcentrerad process i 5 steg. Interventionen syftar till att identifiera och bemöta närståendes individuella behov av stöd.

Publicerad 2021-06-16