Digital föreläsning om metadonbehandling mot smärta (2021-02-16)

PKC anordnar en digital föreläsning med titeln "Lågdos metadon mot smärta i specialiserad palliativ vård", den 29 april 2021. Målgrupp är ASIH- och SPSV-verksamheter som arbetar på uppdrag av Region Stockholm.

Föreläsare är Per Fürst – överläkare, med. doktor och verksam på Stockholms Sjukhems palliativa vård och forskare på Stockholm Sjukhems FoUU-enhet.

Läs mer och anmäl dig via länken nedan.

Senast ändrad 2021-02-16