Digital föreläsning om närhet, intimitet och sexualitet (2021-06-24)

PKC anordnar en digital föreläsning om närhet, intimitet och sexualitet. Föreläsningen är öppen för team som arbetar inom den specialiserade palliativ vården på uppdrag av Region Stockholm.

Föreläsningen vill ge hälso- och sjukvårdspersonal inom palliativ vård kunskap om hur närhet, intimitet och sexualitet förändras vid livshotande sjukdom och i livets slutskede samt verktyg för att samtala med patienter och närstående.

Publicerad 2021-06-24