Digital utbildning i palliativt förhållningssätt, symtomkontroll och nutrition i palliativ omvårdnad

PKC anordnar en kostnadsfri, digital heldagsutbildning för legitimerad personal i samfinansierande kommuner.

Välkommen till en utbildning som ger möjlighet till utbyte med andra och konkreta idéer för hur man kan jobba på egna arbetsplatsen. Teamarbete och kommunikation är en röd tråd genom dagen. Du kan göra utbildningen enskilt eller tillsammans med andra från din verksamhet.

Utbildningen ges vid två tillfällen under hösten 2021. Anmäl dig till det tillfälle som passar dig bäst. Gruppanmälan är möjlig.

Publicerad 2021-09-14