En personcentrerad modell för att främja självbestämmande (2021-07-16)

En avhandling av Ramona Schenell vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin fokuserar på självbestämmande i palliativt skede i en äldreboendekontext.

Kerstin Witalis, leg. sjuksköterska och vårdutvecklingsledare vid PKC, har läst avhandlingen. Ta del av hennes referat nedan.

Publicerad 2021-07-16