Extra utbildningsuppdrag 2022

PKC har fått ett extra uppdrag av Region Stockholm att 2022 utöka utbudet av utbildningar i palliativ vård för läkare på särskilt boende och för medarbetare inom kommunal vård och omsorg. Läs mer om hur vi tänkt och vilka utbildningar som är på gång.

Vi är mycket tacksamma för uppdraget och förtroendet. Dock anser vi det vara viktigt att dessa nya utbildningar/material verkligen fyller ett syfte och bidrar till regionens utbildningsunderlag under många år framöver.

Våra utgångspunkter var att utbildningarna/materialet vi skulle ta fram skulle:

  • motsvara de behov som läkare på SÄBO och kommunerna själva angivit
  • komplettera PKC:s befintliga utbud
  • leva kvar i flera år med goda möjligheter att uppdateras
  • bygga på den senaste kunskapen
  • tas fram av interna och externa experter inom det aktuella ämnesområdet
  • förankras hos olika referenspersoner (läkare på SÄBO och särskilda referensgrupper)
  • kunna genomföras under 2022

Läs mer om utbildningarna och hur vi tänkt via nedanstående länk.

Publicerad 2022-06-08