Föreläsningsanteckningar B5-mål för ST-läkare (2019-04-03)

Föreläsningsanteckningarna från vårupplagan av föreläsningen "Kurs i palliativ medicin motsvarande B5-mål" den 2-3 april finns nu tillgängliga för nedladdning.