Föreläsningsanteckningar om symtomkontroll (2019-03-05)

Föreläsningsanteckningarna från föreläsningen "Symtomkontroll i palliativ vård" den 5 mars finns nu tillgängliga för nedladdning.