Föreläsningsanteckningar tillgängliga (2018-12-11)

Föreläsningsanteckningarna från föreläsningarna "Chefer o ledare – palliativ vård i ett mångkulturellt samhälle" den 10 december och "Palliativ vård – en introduktion" den 11 december finns nu tillgängliga för nedladdning.