Heldagsutbildning för läkare på akutsjukhus (2017-04-26)

Det är nu möjligt att anmäla sig till en kostnadsfri heldagsutbildning om palliativ vård för läkare på akutsjukhus. Utbildningen hålls den 22 september 2017.

Under 2016 höll vi en uppskattad heldagsutbildning i palliativ vård för läkare på akutsjukhus. Nu upprepar vi utbildningen, alla är välkomna! V.g. se inbjudan angående målgrupp, lärandemål och innehåll.