Palliativt kunskapscentrum för Stockholms län invigt (2015-04-27)

Ett palliativt kunskapscentrum för Stockholms län har invigts. Nu får vården en resurs för att utbilda medarbetare och bättre kunna ta hand om patienter som inte längre kan botas, och inte minst ge stöd åt anhöriga.

Uppdraget att starta ett palliativt kunskapscentrum gick till Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, i höstas. Beskedet togs emot med stor entusiasm men sedan det kom har arbetet pågått intensivt in i det sista. Så sent som några timmar före invigningen blev till exempel den externa hemsidan klar.

Fredrik Sandlund, tf verksamhetschef för PKC, anslöt i sitt tal vid invigningen på Hilton Slussen till den palliativa vårdens fyra hörnstenar: lindring av svåra symptom, betydelsen av teamsamarbete mellan olika professioner, kontinuitet och kommunikation mellan vården, den sjuke och anhöriga samt stöd till de närstående. 
Någon forskning ska inte bedrivas av PKC utan uppgiften är att sprida kunskaper som redan finns; utbilda och vara ett stöd för medarbetare i vården.

Professor Peter Strang, som är vetenskaplig ledare för PKC, betonade vikten av att ha ett brett fokus när man är i en palliativ vårdsituation.
– Det drabbar hela familjen, allt är kommunicerande kärl, framhöll han.

Hälso- och sjukvårdsandstingsrådet Anna Starbrink (FP) förklarade att hon var väldigt stolt över PKC:s tillblivelse och framhöll att man måste få fortsätta leva även som svårt sjuk.  Upplevelsen av vården i livets slut präglar också vad de anhöriga kommer ihåg under lång tid efter.

Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd, sade att hon under lång tid önskat stärka den palliativa vården, att det finns ett växande behov av den, och hon lovade också att verksamheten kommer att ha ett helhjärtat stöd från politiskt håll.

Mikael Ohrling, SLSO:s sjukvårdsdirektör, berättade om sin egen bakgrund inom palliativ medicin och att hans hjärta klappar alldeles särskilt för den.
– När vi nu bygger ut nätverkssjukvården kommer den palliativa vården och ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) att ha en mycket viktig roll i fundamentet, sade han.

Kunskapscentret är till för alla och ska ge stöd till alla vårdgivare i länet; offentliga och privata, landstingsknutna och kommunala. Hittills har åtta kommuner anslutit sig till PKC. Kommunalrådet Samuel Klippfalk från Solna hoppades att flera skulle göra som hans kommun.

Margareta Klaman, kurator, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

- Det behövs kunskap och satsningen på Palliativt Kunskapscenter är väldigt bra. Vi måste ha ett palliativt tänkande när vi tar hand om patienter med exempelvis ALS och ge stöd till hela familjen. Själv går jag i pension i juni men är glad att utvecklingen går framåt och att mina kollegor som är kvar kommer att ha nytta av den.

Cecilia Linde, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Solna stad

- Det här är jätteviktigt och jag är väldigt glad att vi i Solna stad är med från början. För våra verksamheter, som arbetar med äldreomsorg, kommer Palliativt kunskapscentrum att vara till stor nytta. Samverkan mellan landsting och kommun är jättebra, vi kommer att ha någon att ”bolla” svåra frågor med.

PKC har ännu ingen egen lokal, medarbetarna finns tills vidare på olika håll ute i verksamheterna.