Kick-off för Järfälla kommun i PKC-samarbetet (2019-09-23)

I maj i år gick Järfälla kommun med i PKC-samarbetet! Detta uppmärksammades måndag den 23 september 2019 genom en kick-off i Kvarnhuset i Jakobsberg.

Socialdirektör Jenny Wilhelmsson och avdelningschef Anneli Lagerberg välkomnade och berättade att hur viktigt man tyckte med detta samarbete. Peter Strang, professor i palliativ medicin och vetenskaplig ledare höll en kort föreläsning om palliativ vård med viss inriktning mot kommunens uppdrag. Fredrik Sandlund, chef för Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län, och Kerstin Witalis, fortbildningssjuksköterska berättade sedan mer om PKC och vad PKC kan erbjuda. Lite också om planerna för hösten.

Vi på PKC är så glada att Järfälla kommun är med i samarbetet i PKC och tacksamma att man visar på så stort engagemang i dessa frågor. Som en av de närvarande verksamhetscheferna sade så bra: ”Det är ju detta vi arbetar med från det att en person flyttar in på ett vård- och omsorgsboende”.

Tack Järfälla kommun för att ni nu är med i PKC-samarbetet!

Publicerad 2019-09-23