Kostnadsfri utbildning om att vara SÄBO-läkare i palliativ vård (2018-05-28)

Det är nu möjligt att anmäla sig till en kostnadsfri halvdagsutbildning om att vara SÄBO-läkare i palliativ vård.

I den palliativa fasen behöver man bedöma hela sjukdomsbilden, där det kan finnas både fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekter. Under denna utbildning fokuserad på SÄBO tar vi upp vanliga symtom och ger behandlingstips, inklusive läkemedelsbehandling.