Kostnadsfri utbildning om smärtbehandling (2018-01-09)

Det är nu möjligt att anmäla sig till en kostnadsfri halvdagsutbildning om smärtbehandling i palliativ vård.

Utbildningen knyter an till PKC:s nya webbutbildning om smärta i palliativ vård som lanseras tidigt 2018.