Kurs fulltecknad (2015-11-24)

Kursen "Palliativ vård och existentiell kris" är nu fulltecknad. Tack till alla som anmält sig!