Läs om palliativ vård i Barnbladet (2019-09-17)

Det senaste numret av Riksföreningen för Barnsjuksköterskors tidskrift Barnbladet är ett temanummer om palliativ vård, med särskilt fokus på barnperspektivet. Läs det senaste numret här.

Stort tack till Riksföreningen för Barnsjuksköterskor som gjort numret tillgängligt för våra läsare och prenumeranter!Barnbladet nr #4 2019 – Tema palliativ vård

Barnbladet speglar ämnen som är intressanta för barnsjuksköterskor och andra som arbetar med hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Tidskriften är kostnadsfri för medlemmari Riksföreningen, men går också att prenumerera på.

Läs mer om tidskriften på barnbladet.org

Publicerad 2019-09-17