Möjlighet att utbilda palliativa ombud i höst (2019-06-17)

Under hösten 2019 erbjuder vi ombudsutbildning för medarbetare inom vård- och omsorgsboenden och servicehus i våra kommuner. Utbildningen äger rum på Sabbatsbergs sjukhus och anmälan görs direkt till oss på PKC.

Utbildningen är uppdelad på tre heldagar med målet att deltagarna efter utbildningen kan

  • beskriva vad palliativ vård och palliativt förhållningsätt innebär
  • identifiera patientens olika omvårdnadsbehov i tidig och sen palliativ fas
  • sprida kunskap om palliativ vård och palliativt förhållningsätt i diskussion med medarbetare

Datum för utbildningarna är 16/10, 5/11 och 27/11. Deltagandet är obligatoriskt alla dagar.

Låter det intressant? Läs gärna mer om utbildningen på länken nedan. Du som är chef är välkommen att kontakta oss på pkc.slso@sll.se för frågor och anmälan.

Vi vänder oss till verksamheter som redan har palliativa ombud och vill utbilda fler, och till er som saknar ombud och vill starta upp detta arbetssätt i er verksamhet. Det bästa är då att utbilda ett team bestående av representanter av olika yrkesgrupper. Utbildningen är kostnadsfri.