Ny kurs släppt om nutrition i palliativ vård (2015-12-11)

Det är nu möjligt att anmäla sig till en kostnadsfri föreläsning om nutrition i palliativ vård. Utbildningen hålls den 11 februari 2016.

Nutrition i palliativ vård syftar till att ge patienten en så god livskvalitet som möjligt men i det tidiga skedet är det förutom livskvalité också viktigt att patienten ska få i sig tillräckligt med energi och näring för att klara av och orka med onkologiska behandlingar. Detta utbildningstillfälle kommer fokusera på ätsvårigheter och nutritionsbehandling till patienter med tumörer i munhåla och svalg men även beröra generellt hur vi stöttar palliativa cancerpatienter med ätsvårigheter och när det finns behov av kompletterande nutritionsbehandling som parenteral nutrition.