Ny webbutbildning om smärta lanserad (2019-03-07)

Webbutbildningen "Smärta hos äldre" vänder sig till dig som arbetar med omvårdnad nära den äldre multisjuka personen som ofta har muskelvärk, ledvärk och ryggvärk. Målgruppen är framförallt undersköterskor, men den är också värdefull för sjuksköterskor och för andra i teamet.

Den kostnadsfria utbildningen ger dig bland annat förslag på konkreta smärtlindrande omvårdnadsåtgärder, tips på aktiviteter som avleder smärta hos äldre, och beskriver teamets roll i smärtbehandlingen. Programmet tar också upp smärta vid demens och förklarar översiktligt nyttan av vissa basala läkemedel.

Webbutbildningen har tagits fram av professor Peter Strang, och är producerad av GRADE.