Nytt datum för kurs i avancerad symtomlindring (2020-06-11)

Höstens utbildning "Den svårt sjuke patienten inom akutsjukvården" har flyttats till den 10–11 februari 2021.

Ursprungligt datum för utbildningen var 16–17 september 2020. Ändringen beror på omplanering på grund av utbrottet av covid-19.

Läs mer om utbildningstillfället nedan.

Senast ändrad 2020-06-11