Nytt datum för Palliativ ombudsdag i november

Datum för Palliativ ombudsdag den 10 november 2023 har ändrats till den 13 november. Datumet för den palliativ ombudsdagen den 15 november är oförändrat.

Syftet med PKC:s PO-dagar är att ge palliativa ombud möjlighet att få mötas och dela erfarenheter av hur det är att arbeta som just palliativa ombud.

Läs mer om de palliativa ombudsdagarna via länkarna nedan. Dagarnas innehåll är identiska.

Publicerad 2023-06-07