Ofrivillig ensamhet som hälsorisk (2019-02-20)

En ny undervisningsvideo om ensamheten som kroppslig hälsorisk finns nu bland våra videoföreläsningar. I utbildningsvideon förklaras varför ensamhet kan leda till ökad smärtkänslighet men också till hjärt- och kärlsjukdomar.

Videon får användas i lokala utbildningssammanhang. Du kan hitta den i huvudmenyn under Utbildning -> Videoföreläsningar -> Undervisningsvideor om palliativ vård, eller genom att klicka på länken här intill.