Östermalms stadsdelsförvaltning uppmärksammar PKC-utbildning (2017-03-02)

I februari uppmärksammade Östermalms stadsdelsförvaltning sina nya palliativa ombud med en festlig ceremoni.

Utbildningen är en del i PKC:s arbete med att, tillsammans med kommunerna, utbilda palliativa ombud (PO) för att på så sätt öka förutsättningarna för att tydliggöra, förbättra och kvalitetssäkra en god och säker palliativ vård.

Klicka på länken för att läsa mer om utbildningen på Östermalm och se bilder från eftermiddagen.