Palliativ vård för ST-läkare (2016-02-03)

Palliativt centrum och FoUU-enheten vid Stockholms Sjukhem erbjuder en tredagarskurs för ST-läkare våren 2016. Kursen uppfyller målbeskrivningen för delmål b5 palliativ vård i livets slutskede i den nya specialitetsordningen.

Utbildningen anordnas inte av Palliativt kunskapscentrum, utan är en extern utbildning. Läs mer om kursen och om hur du anmäler dig, på länken nedan.

Kursdatum är 18-20 april 2016.