Palliativ vård för ST-läkare (2017-05-09)

Palliativt centrum och FoUU-enheten vid Stockholms Sjukhem erbjuder en tredagarskurs för ST-läkare. Kursen uppfyller målbeskrivningen för delmål b5 palliativ vård i livets slutskede i den nya specialitetsordningen. Kursen anordnas i september 2017.

Utbildningen anordnas inte av Palliativt kunskapscentrum, utan är en extern utbildning. Läs mer om kursen och om hur du anmäler dig, på länken nedan.