Palliativa ombudsdagen 2021 anordnas i juni (2021-02-23)

Palliativa ombudsdagen 2021 anordnas i form av ett digitalt seminarium för palliativa ombud, vid två tillfällen: den 1:a och 8:e juni 2021.

Vi vill med denna eftermiddag ge möjlighet att mötas och att dela erfarenheter av hur det är att arbeta som Palliativt ombud. PKC berättar om vad som är på gång och vill samtidigt förmedla ny kunskap med fokus på de existentiella frågorna.

Samma program återkommer vid två tillfällen så att så många som möjligt kan gå.

Läs mer och anmäl dig via länken nedan.

Senast ändrad 2021-02-23