Peter Strang årets cancernätverkare 2019 (2019-02-06)

Mycket stolta meddelar vi att Peter Strang, vår vetenskapliga ledare för PKC, tillika professor i palliativ medicin, har blivit tilldelad priset Årets Cancernätverkare. Utmärkelsen delades ut på Världscancerdagen den 4 februari i Stockholm.

Motivering till utnämningen till Årets Cancernätverkare:

Professor Peter Strang har genom sitt engagemang stöttat Nätverket mot cancers målsättning att stärka patientens möjligheter till optimal vård. Han har bidragit till Nätverket mot cancers kunskap om frågor som rör livets slutskede. Peter Strang utnämndes till Sveriges första professor i palliativ medicin 1997 och har koncentrerat sin verksamhet till smärtlindring och frågor i livets slutskede. Han har lyssnat till patienter och närstående, givit råd och information om svåra existentiella frågor. Peter Strang har värnat om ett bra bemötande och en bra omsorg vid livets slut”.

Ett stort grattis till dig Peter för ett mycket välförtjänt pris och varmt tack för att du på så många olika sätt bidrar med din stora kunskap på Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län!