PKC-dagen 2017: Tack! (2017-11-28)

Stort tack till de ca 800 personer som närvarade på PKC-dagen 2017, som gick av stapeln idag.

PKC-dagen är en årligt återkommande konferens, och årets upplaga fokuserade på det nya reviderade Vårdprogrammet i palliativ vård. Konferensen hölls på Stockholm City Conference Centre.

Mer information och redogörelser från dagen kommer finnas tillgänglig snart. Nedladdningsbara presentationer läggs upp efter hand. En deltagarenkät kommer också skickas ut.