PKC-dagen framflyttad ett år (2020-06-18)

På grund av det pågående utbrottet av covid-19 har vi tagit det svåra beslutet att skjuta upp årets PKC-dag ett år. PKC-dagen återkommer den 17 november 2021, med samma program som var planerat till 2020.

PKC-dagen är inte bara en plats för lärande utan också för möten, och vi kände därför inte att det hade varit nog att bara genomföra årets upplaga via webbsändningar. Vår förhoppning är att PKC-dagen 2021 kommer kunna erbjuda fysiska föreläsningar och möten – om än också med online-alternativ för de som föredrar det.

Publicerad 2020-06-18

Läs mer om PKC-dagen