PKC:s nyhetsbrev #74

PKC:s nyhetsbrev #74, på temat "Hypoxi (syrebrist) på geriatriska covidavdelningar i Stockholms län?", skickades ut till våra prenumeranter idag.

Nyhetsbrevet är författat av Peter Strang och innehåller en mängd information relaterat till området palliativ vård. För att läsa nyhetsbrevet och/eller för att anmäla dig till kommande utskick, gå till "Utveckling & forskning / Nyhetsbrev" eller klicka på länken här intill.

Publicerad 2021-12-17