Release-seminarium om PKC:s två nya webbutbildningar

Välkommen till ett kostnadsfritt digitalt seminarium där vi presenterar PKC:s två nya webbutbildningar på området palliativ vård – dels en helt omarbetad version av en gammal favorit, dels en helt ny utbildning riktad till dig i hemtjänsten.

Palliativ vård och omsorg av äldre personer: En webbaserad, grundläggande utbildning i palliativ vård och omsorg med fokus på äldre personer. Utbildningen är en ny och helt omarbetad version av webbutbildningen "Palliativ vård och omsorg för äldre personer" från 2015.

Palliativ vård inom hemtjänst: En webbutbildningen särskilt framtagen för personal inom hemtjänst – en målgrupp som är mycket viktig om palliativ vård i det egna hemmet ska fungera. Webbutbildningen får man tillgång till efter anmälan från ansvarig chef på aktuell hemtjänstgrupp i en PKC-samfinansierande kommun.

Anmäl dig till det kostnadsfria seminariet nedan för att lära dig mer.

Publicerad 2021-10-21