Serverarbete (2018-12-10)

På grund av tekniskt arbete på Stockholms läns landstings utbildningsservrar är de webbutbildningar som kräver inloggning ej nåbara för tillfället, men öppna versioner av utbildningarna (utan inloggning) är tillgängliga.

De öppna webbutbildningarna sparar ej ditt resultat centralt, men låter dig ladda ner ett diplom.