Utbildning av reflektionsledare

Är du som chef intresserad av att utbilda reflektionsledare inom din verksamhet? PKC erbjuder en utbildning i reflektion, dess betydelse, kommunikation och grupprocesser.

Genom regelbunden reflektion ges förutsättningar till ett kontinuerligt lärande och att utveckla ett professionellt förhållningssätt. Att reflektera tillsammans kan också gynna teamarbetet och förebygga arbetsrelaterad stress.

Att utbilda någon från den egna verksamheten att leda reflektionsgrupp ger förutsättningar till ett hållbart arbetssätt. För att komma igång med regelbunden reflektion i verksamheten erbjuder PKC en grundläggande reflektionsledarutbildning.

Läs mer om utbildningen via länken nedan.

Publicerad 2021-09-16