Utbildningar på området patienter med malign hjärntumör

Utbildningar samt en chefsträff relaterade till området hjärntumörpatienter och deras vård och rehabilitering. Ges inom ramen för projektet "Integrerad vård" i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset, RCC Stockholm Gotland och Akademiskt primärvårdscentrum.

Läs mer om utbildningarna via länkarna nedan. Anmälan görs via Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland.

Publicerad 2022-03-09