Videoföreläsning: Dyspné – andfåddhet i palliativ vård (2016-04-07)

En ny undervisningsvideo om dyspné finns nu bland våra utbildningar. Videon är cirka 20 minuter lång och innehåller fallbeskrivningar, en faktadel och reflektionsfrågor.

Videon får användas i lokala utbildningssammanhang. En del av innehållet i utbildningsvideon hittar du också i april månads nyhetsbrev.

Videoföreläsningarna kan hittas i huvudmenyn under Utbildning -> Videoföreläsningar, eller genom att klicka på länken här intill.