Webbutbildning om existentiella frågor (2021-01-22)

En ny webbutbildning är nu tillgänglig, som handlar om de frågor och tankar om livet, döden, mening, hopp och hopplöshet etc. som vi kan mötas av.

Utbildningen vänder sig i första hand till den vårdnära personalen på särskilda boenden men är användbar i all vård där man möter äldre personer som grubblar över existentiella frågor, till exempel om livet och döden, mening och meningslöshet. Programmet ger konkreta förslag på hur man kan ge stöd till personer i existentiell kris och ett särskilt avsnitt handlar om existentiell kris hos personer med demens och deras närstående. När du svarat på alla frågor kan du skriva ut ett kursintyg.

Utbildningen är öppen för alla utan registrering. Vi hoppas snart även kunna erbjuda utbildningen på Lärtorgets slutna del, för Region Stockholm-anslutna med tjänstekort.

Publicerad 2021-01-22