Nätverk

Palliativt kunskapscentrum kommer att vara drivande i att arbeta i nätverk.

Vi vill till exempel nätverka med:

  • De kommuner som är med och finansierar Palliativt kunskapscentrum
  • FoU-enheter i Stockholms län
  • RCC – Regionalt cancercentrum Stockholm - Gotland
  • Lärosäten
  • Akutsjukhusen
  • ASIH/SPSV-enheter
  • Primärvården
  • Geriatriken
  • Andra palliativa centrumbildningar
  • Patientföreningar