Inom palliativ vård kan våra patienter drabbas av olika akuta psykiatriska tillstånd, såsom psykotiska episoder eller allvarliga förskjutningar i stämningsläget. Dessa tillstånd är viktiga att identifiera och särskilja från de symtom som vanligen kan inträffa hos patienter med svår sjukdom som sakteligen närmar sig livets slutskede. Föreläsningen syftar till att ge ett perspektiv på olika akut psykiatriska tillstånd som är viktiga att känna till, kunna identifiera och förstå hur behandlingen kan gå till.

Datum

21 september 2023, kl. 14:30–15:15

Upplägg: 30 minuter föreläsning och 15 minuter frågor och diskussion

Plats

Digitalt via Microsoft Teams

Föreläsare

Ludvig Ölund Noreskär – specialist i psykiatri och palliativ medicin, ASIH Stockholms sjukhem

Målgrupp

Personal som arbetar inom den specialiserade palliativa vården på uppdrag av Region Stockholm

Kostnad

Kostnadsfritt för deltagande från Region Stockholm och samfinansierande kommuner.

För övriga är kostnaden 500 kr + moms.

Anmälan

Via formuläret nedan, senast 20 september 2023.

Anmälningsformulär

Arbetar på uppdrag av*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev

Liknande händelser