Föreläsningen syftar till att ge ökad förståelse och kunskap som kan underlätta och främja möten med närstående. Vidare presenteras exempel på hur stöd kan ges i det dagliga arbetet utifrån den närståendes situation och behov.

Datum

12 oktober 2023 kl. 14:30–15:30

Upplägg: 45 minuter föreläsning och 15 minuter frågor och diskussion

Plats

Digitalt via Microsoft Teams

Föreläsare

Anette Alvariza, specialistsjuksköterska, professor i palliativ vård vid Marie Cederschiöld högskola/Stockholms Sjukhem och vetenskaplig ledare för PKC.

Målgrupp

Personal som arbetar inom basal hemsjukvård och hemrehabilitering på uppdrag av Region Stockholm

Kostnad

Kostnadsfritt för medarbetare som arbetar på uppdrag av Region Stockholm eller på uppdrag av samfinansierande kommuner.

För övriga är kostnaden 500 kr.

Anmälan

Via formuläret nedan, senast 11 oktober 2023.

Anmälningsformulär

Arbetar på uppdrag av*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev

Liknande händelser