OBS: Utbildningen endast är avsedd för den specialiserad palliativa vården på uppdrag av Region Stockholm.

Inom den specialiserade vården oavsett vård i hemmet med ASIH eller på palliativ slutenvårdsavdelning behövs specifik kompentens för att hantera de allra svåraste smärttillstånden. Utbildningen ges i samarbete med Stockholms Sjukhem och syftar till att ge sjuksköterskor och läkare spetskunskaper avseende avancerad smärtlindring och palliativ sedering.

Tid

Onsdag den 5 oktober 2022, kl. 13.00–16.30

OBS: Exklusive egen förberedelse motsvarande en halv arbetsdag.

Innehåll

  • Behandlingsstrategier vid smärta
  • Smärtbehandling med metadon, ketamin, smärtpumpar
  • Prognostisering
  • Palliativ sedering
  • Omvårdnadsaspekter vid smärtbehandling och palliativ sedering

Upplägg

Förinspelat material, reflektionsfrågor och patientfall skall deltagarna självständigt ha tagit del av innan seminariet. Materialet får deltagarna ett par veckor innan kursstart. Onsdag den 5 oktober är det fokus på samtal och diskussioner utifrån patientfallen och reflektionsfrågor.

Lärandemål

Efter kursen ska du:

  • Kunna analysera smärtmekanismer och inleda samt utvärdera smärtbehandling vid komplexa smärttillstånd.
  • Känna till verktyg för bedömning av förväntad överlevnad.
  • Initiera och genomföra symtomlindring med palliativ sedering
  • Tillämpa omvårdnad vid smärttillstånd i palliativ vård och palliativ sedering

Målgrupp

Läkare och sjuksköterskor som arbetar inom specialiserad palliativ vård på uppdrag Region Stockholm. Önskvärt att både läkare och sjuksköterska anmäler sig från samma enhet.

Kursansvariga

Staffan Lundström och Franziska Edvinsson, överläkare Stockholms sjukhem

Kostnad

Kostnadsfritt för deltagare som arbetar på uppdrag av Region Stockholm (fika ingår – lunch betalar man själv).

Plats

Josabethsalen, Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, Stockholm

Anmälan

Via formuläret nedan, senast 20 september 2022.

Anmälningsformulär

Arbetar på uppdrag av*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev