Denna föreläsning belyser hur vården kan arbeta för att ge stöd till barn och unga som har en svårt sjuk förälder.

Datum

23 november 2023, kl. 14:30–15:15

Upplägg: 30 minuter föreläsning och 15 minuter frågor och diskussion

Plats

Digitalt via Microsoft Teams

Föreläsare

Malin Lövgren – leg. sjuksköterska, professor i vårdvetenskap, inriktning palliativ vård, Marie Cederschiöld högskola

Målgrupp

Personal som arbetar inom den specialiserade palliativa vården på uppdrag av Region Stockholm

Kostnad

Kostnadsfritt för deltagande från Region Stockholm och samfinansierande kommuner.

För övriga är kostnaden 500 kr + moms.

Anmälan

Via formuläret nedan, senast 22 november 2023.

Anmälningsformulär

Arbetar på uppdrag av*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev

Liknande händelser