Vilka utmaningar finns i samtalet med och om barn som närstående, när den som är sjuk har hjärntumör? Hur kan vi arbeta stödjande för att göra barn delaktiga? Hur kan vi samarbeta för att tillgodose barns behov?

Välkommen till en eftermiddag med fokus på samarbete och stöd till barn som är närstående till patienter med hjärntumör.

Datum

5 april 2022, 12:30–16:30

Plats

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Program

 • Barns rättigheter som närstående
  Sara Alexandersson, kurator ASIH Stockholm Södra, Ann Eliasson, kurator Neuroteam SSH
 • Stöd till barnfamiljer när en förälder är allvarligt sjuk – family talk intervention
  Anna Patzauer Personne, leg hälso-och sjukvårdskurator
 • Barn och ungar i sorg
  Monica Nanni, samtalsterapeut och verksamhetschef för Randiga huset
 • Clownbesök i hemsjukvården – närstående barn
  Anne-Marie Möller, verksamhetsledare och clown, Clownmedicin - clown i vården
 • Fika och gruppsamtal
 • Gemensam reflektion i storgrupp

Målgrupp

Kuratorer som möter patienter med malign hjärntumör och deras närstående.

Kostnad

Tillfället är kostnadsfritt

Övrigt

För ytterligare information kontakta Alexandra Dovin, alexandra.dovin@regionstockholm.se
Tel: 08-517 75717

Anmälan

Anmäl dig via Cancercentrums hemsida, senast 25 mars 2022.